RSS Feed

Bloedluis herkennen en behandelen

Bloedluis is een gevreesde parasiet binnen de avicultuur. Hoewel de naam 'bloedluis' bij iedereen bekend is, zijn het eigenlijk geen luizen maar mijten. Volwassen bloedluizen hebben namelijk geen 6 poten zoals luizen, maar 8 poten zoals mijten (spinachtige). De namen 'bloedmijt' en 'rode vogelmijt' die ook gebruikt worden zijn dus eigenlijk correcter. De wetenschappelijke naam van bloedmijt is Dermanyssus gallinae.

Beschrijving

Bloedluizen zijn wit tot grijsachtig van kleur, maar als ze zich met bloed hebben gevoed zijn ze donker- of felrood. Bloedluizen worden ongeveer 0,5 tot 1 mm lang en volwassen bloedluizen hebben dus 8 poten. 's Nachts komen de bloedluizen te voorschijn om bloed te zuigen bij vogels en wanneer zij zich hebben volgezogen verstoppen de mijten zich in kieren en spleten (of nestmateriaal) waar zij paren en hun eitjes leggen. Onder - voor bloedluizen - gunstige omstandigheden (warm weer) kan er een exponentiële toename van bloedluizen optreden. Een eitje kan namelijk in 7 dagen resulteren in een volwassen bloedluis en een vrouwelijke bloedluis kan in de maanden die zij leeft een paar duizend eitjes leggen.

Bloedluizen verzwakken vogels en kunnen bloedarmoede veroorzaken. Dit is bij volwassen vogels op de korte termijn niet direct levensbedreigend, maar jonge vogels in het nest zijn natuurlijk een stuk kwetsbaarder en kunnen hierdoor overlijden.

Bloedluis voorkomen

Bij de bouw van uw volière dient u al rekening met de preventie van bloedluis te houden. Bouw de huisvesting zo dat er zo min mogelijk schuilplaatsen voor bloedluizen zijn, voorkom kieren en spleten en kit deze eventueel af. Maak daarbij de huisvesting regelmatig schoon en wees daarbij alert op bloedluizen. Controleer nieuwe vogels tot slot goed op bloedluis (en anders ziektes) en houdt ze eventueel enkele weken in quarantaine.

Bloedluis herkennen

Het is belangrijk om bloedluis in een vroeg stadium te herkennen zodat u zo snel mogelijk met de behandeling te kunnen beginnen. Omdat bloedluizen zich overdag terugtrekken in kieren, spleten en nesten is het verstandig deze plekken regelmatig na te lopen. U kunt bloedluis onder meer aantonen door met een mes door kieren en spleten te strijken, in het geval van bloedluis zult u bloedsporen op het mes kunnen zien. U kunt ook een val plaatsen, bijvoorbeeld een stukje golfkarton dat u onder zitstokken in het nachthok hangt. Daarnaast kunt u een zilvergrijze 'stof'laag aantreffen rond de schuilplaatsen, dit zijn de vervellingsresten van de mijten.

De aanwezigheid van bloedluis is ook aan vogels te herkennen, vaak is de plaag dan echter al in een verder stadium. Bloedluis zorgt voor irritatie en onrust bij - met name broedende en slapende - vogels. Verder kunnen algemene ziekteverschijnselen zoals dufheid en een verminderde conditie waargenomen worden. Bij kippen is vaak een blekere kam waar te nemen. Daarnaast zullen de jonge vogels in het nest bleker zijn en vindt er een grotere sterfte onder de jongen plaats.

Bestrijden van bloedluis

Er zijn verschillende middelen tegen bloedluis verkrijgbaar in de dierenwinkel. Hét tovermiddel zit er helaas niet tussen, dit komt onder meer door de snelle resistentie van bloedluis. Daarom kunt u het beste verschillende middelen te gebruiken. Daarnaast is het verstandig de huisvesting helemaal schoon te maken en te ontsmetten met bijvoorbeeld Dettol, dit dus in combinatie met een middel tegen bloedluizen. Ook kunt u een gasbrander inzetten om bloedluizen en hun eitjes te vernietigen (let uiteraard op de brandveiligheid). Een andere goedkope bestrijdingsmethode die goed schijnt te werken is het hok en de zitstokken insmeren met slaolie (m.b.v. verfroller en kwast) zodat de eitjes en bloedluizen verstikken of in de olie blijven plakken, blijf dit doen tot alle bloedluis weg is.