RSS Feed

De beste zangvogels voor volières

Hierbij een overzicht van enkele volierevogels die bekend staan als goede zangers. Aanvullingen en reacties hoor ik graag!

De kanarie

De kanarie is een goede zangvogel voor de beginnende en gevorderde vogelhouder. Het zijn sociale vogels die prima in gezelschapsvoliéres kunnen worden gehuisvest. Ook 'gewone' bastaardkanaries zingen prima, maar er zijn ook speciale zangkanaries. Bekende rassen zijn waterslagers, harzers en Spaanse timbrado's.

De Mexicaanse roodmus

Mexicaanse roodmussen zijn sociale vogels die ook prima met kleinere voliérevogels gehuisvest kunnen worden. De man zingt met name tijdens het broedseizoen. Het mannetje heeft de kleurstof carotenoïde nodig om zijn rode kleur te behouden, anders wordt zijn rode kleur oranje. In het wild toont deze rode kleur aan dat hij in staat is dit schaarsere voedsel te vinden.

De edelzanger

De edelzanger is een klein, maar sterk vogeltje. Het mannetje zingt erg mooi en luid. Het is niet verstandig edelzangers (in de broedperiode) samen met kanaries of mozambiquesijsjes te houden. De jongen hebben een jaar nodig voor ze volgroeid zijn, maar de mannetjes beginnen al veel eerder met zingen.

De mozambiquesijs

Mozambiquesijsjes zijn geschikte vogels voor gezelschapsvolières. De man heeft een mooie zang, maar bij aanwezigheid van een popje laat hij dit veelal alleen tijdens het broedseizoen horen. Deze soort kent 10 ondersoorten.

De schamalijster

Schamalijsters zijn geen gemakkelijke vogels maar hebben een mooie zang met veel afwisseling en ook nog eens een groot imitatievermogen, de man en pop zingen beiden. Schamalijsters zijn agressief naar soortgenoten en andere soorten, zelfs wanneer er één koppel per volière gehouden wordt moeten er voldoende schuilmogelijkheden voor de pop zijn en moet er goed opgelet worden. Schamalijsters zijn insecteneters.

De putter

Putters (of distelvinken) zijn prima voliérevogels en goede zangers. Putters komen ook in Nederland voor, maar tijdens de winter is goede beschutting wel vereist. Ook popjes kunnen zingen, maar de mannetjes doen dit vaker en mooier. Putters kunnen bastaarderen met kanaries.

De Japanse nachtegaal

Zoals de naam al doet vermoeden hebben Japanse nachtegalen een mooie zang. Alleen de mannetjes zingen. Deze sociale vogels dienen als koppel of groepje gehouden te worden. Deze insecteneters zijn normaliter ook tolerant ten aanzien van andere soorten, maar in het broedseizoen kan hij eitjes en jongen van kleinere soorten roven.