RSS Feed

Diamantduif

Diamantduifje

Geopelia cuneata

Diamantduifjes zijn schitterende duifjes, erg verdraagzaam en vertonen interessant gedrag. Daarnaast zijn ze makkelijk te houden en te kweken. Geen wonder dat het veel geziene volièrevogels zijn.

Grootte

18 à 19 centimeter

Geslachtsonderscheid

Een geoefend oog kan het geslacht van diamantduifjes op basis van de oogring onderscheiden. De oogring is bij een volwassen doffer (man) donkerder van kleur en dikker dan de oogring van de duivin (pop). Daarnaast zal de doffer in de broedperiode baltsen, hierbij buigt hij naar voren en spreidt hij zijn staartveren.

Sociale eigenschappen

Diamantduifjes zijn sociale vogels die zich vreedzaam zullen gedragen tegenover andere vogels. Ze kunnen het beste in koppels gehouden worden. Meerdere koppels in een volière kan tijdens het broedseizoen tot wat agressie tussen de doffers lijden, houd dus alleen meerdere koppels bij elkaar als u een ruime volière heeft.

Huisvesting

De diamantduif komt als vliegvogels het best tot zijn recht in een volière. Hoewel ze vrij gehard zijn moeten ze wel de beschikking over een tocht- en vorstvrij nachthok hebben. Diamantduifjes zijn veel op de bodem van de volière te vinden, het liefst op een zonnig plekje. Ze zullen niet zo snel een bad nemen, maar douchen zich graag in de regen.

Voeding

De basisvoeding van diamantduiven bestaat uit verschillende zaden (een mengsel voor tropische vogels), daarnaast hebben ze ook eivoer, levend voer of universeelvoer (eivoer-universeelvoer 50%-50%), regelmatig groenvoer, grit en maagkiezel nodig. Tevens eten ze graag wat kiemzaad.

Kweken

Diamantduifjes gebruiken onder andere tralie nestkastjes, nestkommetjes en halfopen nestkastjes (à 12*12*15 cm - l*b*h) voor hun nest, maar hebben ook de neiging de meest onmogelijke plekken te kiezen voor hun nest. Het nest wordt gemaakt van twijgjes, hooi, veren, mos en dergelijke, meestal maken ze er echter niet al te veel werk van. Er worden twee eitjes gelegd welke door beide ouders in 12 à 13 dagen worden uitgebroed. Na 12 tot 14 dagen verlaten de jongen hun nest, de ouders dragen dan nog een tijdje zorg uit voor de jongen. Na twee maanden hebben de jongen hun volwassen verenkleed gekregen en na vier tot vijf maanden zijn ze geslachtsrijp. Een koppeltje kan 2 tot 3 nesten per jaar grootbrengen.

Bijzonderheden

In gevangenschap kunnen diamantduifjes meer dan 20 jaar oud worden.

De diamantduif is niet de kleinste duif ter wereld, maar wel de lichtste.