RSS Feed

Gouldamadine

Gouldamadine

Foto: Arjan Haverkamp

Chloebia gouldiae

Gouldamadines zijn kleurrijke en sociale vogels en daarmee een aanwinst voor een gezelschapsvoliere. Goulds komen van nature in drie verschillende kopkleuren voor, rood (foto), oranje en zwart.

Grootte

13 à 14 centimeter

Geslachtsonderscheid

Het geslacht van gouldamadines is goed te onderscheiden. Het mannetje heeft veel fellere kleuren dan het popje.

Sociale eigenschappen

Gouldamadines zijn sociale vogels die zich vreedzaam zullen gedragen tegenover medebewoners. Van nature zijn goulds kolonievogels en ook in de volière zullen ze onderling graag elkaars gezelschap opzoeken, u kunt dus prima meerdere koppels houden in een ruime volière. Ze zijn niet geschikt om als éénling te houden.

Huisvesting

Gouldamadines kunnen zowel in een kooi als (buiten)volière gehouden worden. Een vogelkooi of broedkooi moet minimaal 80 cm breed zijn. In een buitenvolière is een nachthok vereist dat 's winters wordt verwarmd tot 5 à 10 graden. Wilt u binnenkweek vogels voor uw buitenvolière kopen? Doe dit bij voorkeur al in het voorjaar zodat ze zo lang mogelijk de tijd hebben om er aan te wennen voor de winter begint en houdt in de gaten of de goulds niet bol gaan zitten.

Biedt verder dagelijks badwater aan en zorg voor zitstokken die variëren in dikte.

Voeding

De basisvoeding van gouldamadines bestaat uit een zaadmengsel voor tropische vogels en onkruidzaad, daarnaast hebben ze ook eivoer, regelmatig groenvoer, grit en maagkiezel nodig. Eventueel kunt u ook wat kiemzaad en op z'n tijd wat levend voer geven.

Kweken

Gouldamadines stonden bekend als slechte broeders, om toch nakomelingen te verkrijgen zette veel kwekers Japanse meeuwtjes in om de eitjes uit te broeden en de jongen groot te brengen. Inmiddels worden er steeds meer 'natuurbroed' gouldamadines gekweekt en daarmee ook geselecteerd op goede broed- en oudereigenschappen. Wilt u op de natuurlijke manier met gouldamadines kweken? Koop dan ook natuurbroed gouldamadines.

Bij gouldamadines zoekt het popje normaliter een mannetje uit, idealiter kan zij tussen meerdere mannetjes kiezen, maar dit is niet altijd mogelijk. Ze geven de voorkeur aan een gesloten nestkastje (à 19*13*13 cm - l*b*h) met een invlieggat (4,5 cm) en een zitstokje. Het popje legt 4 tot 8 eitjes die vanaf het vierde of vijfde door beide ouders bebroed worden. De broedtijd is zo'n 15 - 16 dagen. De jongen hebben felgekleurde papillen in hun snavelhoeken zodat de ouders hun snavels makkelijk kunnen vinden in een donker nest. Na zo'n 22 tot 25 dagen kunnen de jongen het nest verlaten, maar wordt dan nog wel enkele weken gevoerd door de ouders. De jongen zijn groengrijs van kleur en het duurt zo'n 6 maanden voordat de jongen volledig op kleur zijn.

Bijzonderheden

Gouldamadines zijn te koop voor zo'n € 15,- à 20,- en kunnen in gevangenschap 6 tot 8 jaar worden.

Zelfstandige jonge gouldamadines uit een voorgaand nest kunnen de ouders gaan helpen met het voeren van de jongen in een volgend nest.