RSS Feed

Japanse kwartel

Japanse kwartel

Coturnix japonica

Japanse kwartels zijn populaire volièrevogels. Japanse kwartels zijn namelijk gemakkelijk te houden, leggen buiten de wintermaanden bijna elke dag een relatief groot ei en worden gemakkelijk tam.

Grootte

20 centimeter

Geslachtsonderscheid

Bij verschillende kleurmutaties is het geslacht te onderscheiden m.b.v. de keelband of de egalere borstbevedering bij de haantjes. Vanaf de leeftijd van 6 weken kunt u de kwartels ook oppakken en vanaf de staart zachtjes tegen de cloaca duwen, wanneer er wit schuim uit de cloaca komt is het een haan.

Sociale eigenschappen

Japanse kwartels zijn rustige vogels die prima in een gemengde volière kunnen worden gehouden, het zijn echte grondkwartels en zullen alleen als heftige schrikreactie recht naar boven springen en fladderen. De haantjes zijn vrij paarlustig, hou dus meerdere hennetjes bij een haantje en zorg voor voldoende schuilmogelijkheden. Om deze reden hield ik zelf een trio hennen zonder haan.

Huisvesting

Japanse kwartels kunnen uitstekend worden gehouden in een volière of kippenhok, een kooi of kamervolière is niet geschikt. Japanse kwartels zijn winterharde vogels, maar een tocht- en vorstvrij nachthok waarin zij zich kunnen terugtrekken verdient de voorkeur. Hou er bij het nachthok rekening mee dat niet alle kwartels een trappetje willen gebruiken, maak het nachthok en de opening dus gewoon op grondniveau. Helaas laten ze de beplanting niet met rust.

Voeding

Japanse kwartels zijn alleseters en zullen de gemorste zaden van de overige volièrebewoners ook opeten. Als hoofdvoedsel krijgen ze vaak een tropisch zaadmengsel of legkorrels met gemengd graan. Hiernaast eten ze graag regelmatig groenvoer en levend voer, bijvoorbeeld meelwormen. Uiteraard moet er ook grit en maagkiezel beschikbaar zijn. Kwartels zijn echte scharreldieren en gooien dus veel voer uit een normale voederschotel. Om verspilling tegen te gaan maak ik gebruik van een voederbak met gaten (voor kippen).

Kweken

De meeste Japanse kwartels broeden zelf niet meer doordat ze generaties achter elkaar met de broedmachine zijn uitgebroed (zie bijzonderheden). Met natuurbroed kwartels of veel geluk gaan ze wel over tot broeden. Op een gegeven moment zal de hen haar eitjes niet meer verspreid door de hele volière leggen, maar op een beschutte plek in een ondiep kuiltje. De nestgrootte bedraagt meestal meer dan 8 eitjes, dit aantal kan erg oplopen. De broedtijd is 16 - 18 dagen. Kwartels zijn nestvlieders, dus vrijwel direct nadat ze zijn uitgekomen lopen ze achter hun moeder aan en pikken ze voedsel op. Ze eten opfokmeel voor sierkippen of legmeel, water kunt u het beste aanbieden in een schaaltje met knikkers zodat de kleine kuikens niet kunnen verdrinken. Na 6 weken zijn ze volgroeid en beginnen ze al snel met eieren leggen.

Bijzonderheden

Japans kwarteleitje

Japanse kwartels worden al eeuwen gehouden en gefokt voor eier- en vleesproductie, zodoende is onze gedomesticeerde Japanse kwartel niet geheel meer te vergelijken met de wilde. Veelal zijn Japanse kwartels met behulp van broedmachines uitgebroed, waardoor ze zelf niet of nauwelijks meer broeden. Wilt u zelf op een natuurlijke manier met Japanse kwartels kweken? Ga dan op zoek naar natuurbroed Japanse kwartels.

Kwarteleitjes zijn erg gezond, ze bevatten veel meer vitamine (o.a. B1, B2, & D), ijzer en fosfor dan kippeneieren.