RSS Feed

Kanarie

Kanarie pop

De gedomesticeerde kanarie is een van de meest gehouden vogels en wordt vooral om zijn zang gehouden. De gedomesticeerde kanarie lijkt al lang niet meer op zijn voorvader, de wilde kanarie, van de Canarische eilanden.

Grootte

14 centimeter

Geslachtsonderscheid

De man is te herkennen aan zijn zang, de pop zingt niet. Tijdens de broedperiode is het geslacht ook te onderscheiden door de kanarie in uw hand te nemen en naar de cloaca te kijken, als de kanarie op zijn rug in uw hand ligt staat de cloaca bij de pop maar naar de staart gericht (20 graden ten opzichte van de staart) bij de man staat de cloaca omhoog gericht (90 graden ten opzichte van de staart).

Sociale eigenschappen

Kanaries zijn verdraagzame vogels die met veel andere vogels gehouden kunnen worden. Houdt er wel rekening dat er bastaarden kunnen ontstaat met andere vinkensoorten. U kunt het beste 2 tot 3 poppen per man houden, meerdere mannen kunnen overgaan tot vechten. Kanaries kunnen ook als eenling in een kooi gehouden worden.

Huisvesting

Kanaries zijn zowel in een kooi als volière te houden, het is raadzaam hierin een badgelegenheid aan te bieden want hier zullen zij veelvuldig gebruik van maken. Kanaries zijn winterharde vogels, maar een tocht- en vorstvrij nachthok, in de volière, waarin zij zich kunnen terugtrekken verdient de voorkeur.

Voeding

Kanaries eten hoofdzakelijk vogelzaad (er is een speciaal zaadmengel voor kanaries). Maar ook eivoer (vooral in de kweekperiode), grit, maagkiezel en regelmatig groenvoer mag niet ontbreken.

Kweken

Jonge kanarie

Kanaries geven de voorkeur aan een open nestgelegenheid zoals een nestkommetje, maar ook half/open nestkastjes en traliekastjes worden gebruikt. Het popje neemt niet altijd de moeite om een nestje te maken. Het popje legt 4 tot 5 eitjes, direct na het eerste eitje gaat zij over tot broeden. De eitjes komen dus niet gelijktijdig uit, dat is de reden dat sommige kwekers de eerste eitjes rapen en vervangen voor kunsteitjes en bij het vierde eitje weer terug ruilen. Na 13 tot 14 dagen broeden komen de eitjes uit en na 3 weken vliegen de jongen uit die dan nog wel afhankelijk zijn van de ouders. Tijdens de broedperiode is voldoende eivoer onontbeerlijk voor kanaries.

Bijzonderheden

De gedomesticeerde kanarie stamt niet alleen af van de wilde kanaries, maar is ook deels ontstaan uit kruisingen met andere vinken. De gedomesticeerde kanaries nemen bij ons graag een bad en de mannetjes kunnen erg mooi zingen.