RSS Feed

De Positieflijst (huisdierenlijst)

Positieflijst

Er is regelgeving in de maak die mogelijk grote gevolgen heeft voor vele vogel- en andere dierhouders. De wetgevers willen de diersoorten die door particulieren mogen worden gehouden reguleren met behulp van de Positieflijst. Op de Positieflijst staan dieren die de overheid geschikt acht als huisdier. Dieren die niet op de positieflijst staan mogen niet meer worden gehouden door particulieren. Deze wetgeving heeft tot doel het welzijn van gehouden dieren te vergroten en het gevaar voor mensen te verminderen.

Positieflijst zoogdieren 2013

Op 19 juni 2013 presenteerde de staatssecretaris van Economische Zaken de Positieflijst zoogdieren. Hiervoor zijn 90 van de ruim 5500 zoogdieren onderzocht aan de hand van verschillende criteria. Dit resulteerde in 6 soorten die zonder randvoorwaarden kunnen worden gehouden, 33 onder randvoorwaarden en 51 soorten die niet op de Positieflijst komen. 14 productiedieren en de hond en de kat zijn niet onderzocht maar mogen wel gehouden worden. De overige soorten die niet zijn onderzocht, komen niet op de positieflijst en mochten volgens het plan dus ook niet gehouden worden. Bekijk de lijst hier (pdf).

Lees hier meer over de methodiek; aan de hand van welke criteria werden diersoorten beoordeeld?

Deze positieflijst werd echter verworpen

De staatssecretaris streefde er naar deze Positieflijst zoogdieren per 1 juli 2014 in te laten gaan. Na toezeggingen van de staatssecretaris om de beoordeling van de 90 onderzochte diersoorten transparanter te maken, oordeelde zij zelf dat de beoordeling niet te verantwoorden was en trok deze Positieflijst terug. Zij gaf ook aan te zullen werken aan een verbeterde versie van de Positieflijst zoogdieren. Voor deze nieuwe lijst zullen ook meer diersoorten (160) worden onderzocht, de hond, kat en 16 productiedieren worden niet onderzocht en mogen sowieso als huisdier gehouden worden. Van deze 160 soorten zijn nog geen resultaten bekend, maar in januari 2015 zal de Positieflijst Advies Commissie (PAC) de staatssecretaris een advies geven over de te beoordelen soorten. De staatssecretaris zal vervolgens beoordelen of een soort op de positieflijst komt en eventueel onder welke voorwaarde deze soort gehouden mag worden. De Positieflijst zal waarschijnlijk in werking treden op 1 februari 2015. Zoogdieren die dan nog niet beoordeeld zijn maar nog wel op de lijst te-beoordelen-soorten staan mogen dan in ieder geval nog gehouden worden tot de beoordeling bekend wordt. Zoogdieren die niet op de lijst te-beoordelen-soorten staan worden vanaf dan automatisch verboden (zie Overgangsregeling).

Positieflijst vogels en reptielen

Toen de Positieflijst zoogdieren werd verworpen, werd er ook al gewerkt aan een Positieflijst voor vogels en reptielen. Het beoogde tijdspad voor deze lijsten is nog onbekend. Volgens berichten van 29 december 2014 uit verschillende media is de verwachting dat de positieflijst vogels en reptielen ook al in 2015 wordt ingevoerd, al heb ik dat niet kunnen vinden op website van het Ministerie van Economische Zaken.

Overgangsregeling

Op het moment dat de Positieflijst inwerking treed geldt er een uitsterfbeleid voor dieren die niet meer gehouden mogen worden, ze mogen niet meer gefokt worden maar mogen nog wel van eigenaar wisselen. De houder moet aan kunnen tonen dat het dier al in leven was bij de inwerkingtreding van de Positieflijst.

Bezwaren

Er is veel kritiek op de totstandkoming Positieflijst. Zo is maar een deel van alle zoogdieren die in Nederland worden gehouden onderzocht en maar heel klein deel van alle zoogdieren die er zijn. Dieren die niet zijn onderzocht mogen sowieso niet worden gehouden. En verbetert het dierenwelzijn als er minder soorten gehouden mogen worden?

Tevens is er veel waarde gehecht aan de vergelijking tussen het gedrag van diersoorten in het wild en in gevangenschap. Als een dier in gevangenschap niet al zijn natuurlijke gedragingen vertoont zou dit op verminderd welzijn duiden terwijl één van de welzijnsdefinities juist zegt dat een dier zich moet kunnen aanpassen aan zijn omgeving.

In een tussenpublicatie van het WUR-onderzoek bleek dat de hond en kat geen geschikte huisdieren waren. Vervolgens is besloten dat de hond en kat sowieso gehouden mogen worden zonder onderzocht te worden omdat toch duidelijk was dat dit geschikte huisdieren zijn. Kon de methodiek dan niet beter worden aangepast?

Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) heeft de petitie 'Tegen Positieflijst' opgesteld om te ageren tegen de Positieflijst.

Laatste update: 30 december 2014