RSS Feed

Rijstvogel

Rijstvogels

Lonchura oryzivora

Rijstvogels zijn bekende volièrevogels dankzij hun mooie verenpak en goede zang, tevens gaan rijstvogels gemakkelijk over tot broeden.

Grootte

14 - 15 centimeter

Geslachtsonderscheid

Het geslachtsonderscheid van rijstvogels is moeilijk te zien. Een geoefend oog ziet dat de snavel van popjes wat smaller en spitser is, dit is het beste te zien wanneer je de rijstvogel in de hand houdt en op de kruin kijkt. Aan de snavelbasis is de snavel van mannetjes ook wat meer 'gezwollen'. Verder is de oogring van mannetjes wat dikker en roder. De zang biedt echter het makkelijkste onderscheid, de mannetjes zingen en de popjes niet.

Sociale eigenschappen

Rijstvogels kunnen weleens problemen vertonen ten opzichte van kleinere vogels, maar wanneer u voldoende ruimte heeft is het normaliter een verdraagzame vogel. Rijstvogels zijn ook geschikt om in een groepje te houden.

Huisvesting

Rijstvogels zijn actieve vogels die het best tot hun recht komen in een volière of ruime kooi. Rijstvogels zijn sterke vogels maar een tocht- en vorstvrij nachthok is wel vereist. Ze gaan graag dagelijks in bad.

Voeding

De voeding van rijstvogels bestaat uit een grasparkietenzaadmengsel met paddy rijst (ongepelde rijst), aangevuld met eivoer, universeelvoer (of wat levend voer) en regelmatig groenvoer (bijvoorbeeld grassen). Uiteraard mag grit en maagkiezel ook niet ontbreken.

Kweken

Rijstvogels geven de voorkeur aan een halfopen of gesloten nestkastje van ca. 15*15*20 cm (l*b*h) met een invlieggat van minimaal 5 cm. Het nest wordt met name door het mannetje gebouwd van twijgjes, hooi, stro, kokosvezel e.d. en bekleed met zacht materiaal zoals veertjes. Het popje legt elke dag een eitje tot een nestgrootte van 5 à 6 eitjes, maar ook grotere aantallen komen regelmatig voor. Na het derde of vierde ei beginnen de man en pop afwisselend te broeden, de broedtijd is 13 tot 14 dagen. Na 28 tot 32 dagen vliegen de jongen uit. De jongen hebben een grijs-bruinig verenkleed en nog een zwarte snavel. Na ca. drie maanden zijn de jongen op kleur.

Bijzonderheden

Helaas neemt de populatie rijstvogels in de natuur af. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door de vangst voor de vogelhandel, maar ook door de jacht voor consumptie, verhoogd gebruik van pesticiden en concurrentie van de ringmus. Zodoende staat de rijstvogel op bijlage II van CITES en EG-verordening bijlage B, dit laatste houdt in dat rijstvogels met een naadloos gesloten pootring moeten worden geringd.