RSS Feed

Vogelzang

Filmpje zingende kanarie

Waarom zingen vogels?

Vogelzang is een signaal, omdat het een duidelijke boodschap bevat. De boodschap is het lokken van een partner of het afbakenen van territoriumgrenzen. Een vogel weet dat wanneer hij aangekomen is op de plaats van bestemming, zo snel mogelijk moet laten weten dat hij er is.

Of vogels plezier beleven aan de zang is maar de vraag. Ze zijn waarschijnlijk nooit chagrijnig of vrolijk. Ze zingen als het moet en als ze er de tijd voor hebben.

Welke vogel fluit mooi en welke niet?

Bij vogels met een vaste partner stelt de zang niet veel voor, ook al zijn ze gezien hun strottenhoofd zangvogels. Vogels met een bondgekleurd verenkleed zingen ook minder mooi omdat ze met hun uiterlijk al genoeg opvallen. Alleen soortgenoten verstaan elkaar.

Wanneer zingen vogels?

Elke vogel begint gemiddeld rond een eigen tijd voor of na zonsopkomst met zingen. Rond het middaguur is het veel stiller. Dit komt omdat insecten dan het actiefst zijn, hiermee voeden de meeste zangvogels zich (vooral in het voorjaar en de zomer).

Filmpje zingende kanarie

U hoort de kanarie zingen (zet eventueel het geluid iets harder). Af en toe vliegt de zebravink (pop) er even tussendoor.

Bron

Ik heb dit artikel geschreven naar aanleiding en met behulp van: Vogels zingen omdat het moet Door Gerrit Jansen.