RSS Feed

Catharina parkiet

Catharina parkiet

Bolborhynchus lineola

Catharina parkieten zijn rustige en verdraagzame parkietjes die gemakkelijk tam worden. Het zijn geen slopers of luidruchtige vogels en zijn met name actief in de ochtend en avond.

Grootte

16 à 17 centimeter

Geslachtsonderscheid

Het geslacht van catharina parkieten is te bepalen aan de hand van hun middelste, langste staartveer. De punt/het uiteinde van deze veer is bij de mannetjes zwart, de popjes hebben dit niet of vertonen hoogstens een zwart puntje. Daarnaast is het popje vaak wat lichter van kleur en is de tekening van de mannetjes wat duidelijker. Bij ino-mutaties biedt DNA-analyse van enkele uitgetrokken (borst)veren uitsluitsel.

Sociale eigenschappen

Catharina parkieten zijn sociale vogels die ook met kleinere volièrevogels gehouden kunnen worden. Meerdere koppels in een volière vormt ook geen problemen.

Huisvesting

Catharina parkieten kunnen zowel in een volière als kooi gehouden worden. Ze klimmen graag door de kooi, dus koop een kooi met horizontale spijlen en zorg voor voldoende geschikte stokken, touwen, wilgentakken, speeltjes e.d. Hoewel catharina parkieten sterke vogel zijn dient een buitenvolière wel met een tocht- en vorstvrij nachthok uitgerust worden. Ze nemen graag een bad of sproei-/regendouche.

Voeding

De basisvoeding voor catharina parkieten is een zaadmengsel voor grote parkieten. Dit dient aangevuld te worden met eivoer (vooral in de kweekperiode), regelmatig fruit of groenvoer, kiemzaad, grit en maagkiezel.

Kweken

Catharina parkieten maken gebruik van een liggende nestkast van 25 * 15 * 15 cm of een staande van 15 * 15 * 30 cm met een invlieggat met een diameter van 5 cm. Ze maken een tunnelvormig nest van kokosvezel, twijgjes, hooi e.d., maar er zijn ook kwekers die geen nestmateriaal aanbieden, dit levert geen problemen op voor het verloop van de kweek. De pop legt om de dag een ei tot een legsel van 3 tot 7 eitjes, zij begint met broeden vanaf het tweede ei. De broedtijd is 20 à 21 dagen. De jongen worden door beide ouders gevoerd en zullen na 6 tot 8 weken uitvliegen, ook hierna worden ze nog een week of drie door de ouders gevoerd. Na 6 tot 9 maanden zijn catharina parkieten geslachtsrijp, maar geadviseerd wordt om te wachten tot ze een jaar oud zijn.

Bijzonderheden

Catharina parkieten kunnen in gevangenschap 10 tot 15 jaar oud worden. De richtprijs is € 15,- tot 20,-.