RSS Feed

Kleine cubavink

Kleine cubavink man

Tiaris canorus

Kleine cubavinken zijn actieve vogels. Zoals de naam doet vermoeden komen ze van nature voor in Cuba, maar ook in de Bahama's en Turks- en Caicoseilanden.

Grootte

9 - 10 centimeter

Geslachtsonderscheid

Tot de eerste rui na het uitvliegen hebben mannetjes en popjes hetzelfde verenkleed. Hierna krijgt het mannetje een zwart masker, een fel gele tekening rond het masker en een zwarte borst. Popjes behouden hun bruine masker, minder fele tekening rond het masker en een wit-grijze borst. Daarnaast zingen de mannetjes, de popjes doen dat niet.

Sociale eigenschappen

Kleine cubavinken zijn sociale vogels die goed overweg kunnen met andere volièrevogels. Onderling kunnen mannetjes wel fel zijn, met name in het broedseizoen. Houd daarom maximaal één paartje. Als eenling komen kleine cubavinken niet tot hun recht.

Huisvesting

Kleine cubavinken zijn sterke vogels en kunnen het hele jaar in een buitenvolière worden gehouden, zorg wel voor een vorst- en tochtvrij nachthok. Daarnaast zullen cubavinken beschutting zoals beplanting waarderen, ze zullen de beplanting niet slopen.

Voeding

Een tropisch zaadmengsel vormt de basis, maar dit is echter niet voldoende. Ook eivoer/universeelvoer, gekiemd zaad, af en toe levend voer (vooral tijdens de kweekperiode), grit, maagkiezel en regelmatig groenvoer mag niet ontbreken.

Kweken

Een koppeltje cubavinken bouwen samen een nest in een halfopen nestkastje, rieten korfje, traliekastje of in de beplanting. De cubavinken maken een kogelvormig nestje met allerhande nestmateriaal. Het popje legt 2 tot 3 kleine wit-groene eitjes met bruine vlekjes aan de stompe kant. De eitjes worden zo'n 12 - 13 dagen door zowel het mannetje als popje bebroed, na uitkomst worden de jongen zo'n 2 - 3 weken in het nest gevoerd door beide parters voor de jongen uitvliegen.
In de periode dat de jongen worden grootgebracht is het verstreken van levend voer is belangrijk, wees hier echter wel voorzichtig mee omdat de ouders anders mogelijk zo snel willen beginnen met het volgende nest dat ze de jongen uit het nest gooien. Wanneer de jongen zijn uitgevlogen worden ze nog een aantal weken gevoerd door hun ouders, als ze zelfstandig zijn kunt u ze het beste apart zetten omdat het mannetje ze op een gegeven moment achterna zal gaan.

Bijzonderheden

Kleine cubavinken zijn nauw verwant aan de darwinvinken, die speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van Darwin's evolutietheorie.

Hierbij een beschrijving van een nestje in mijn volière:

De cubavinken hadden drie eitjes gelegd, maar één bleek onbevrucht. Op de bovenstaande foto zijn de cubavinken beide 6 dagen oud.

Op dag 9. In de afgelopen 3 dagen zijn het heel wat veertjes doorgekomen. De oogjes beginnen zich ook te openen.

Op dag 18, bijna klaar om het nest te verlaten.

De volgende ochtend (dag 19) vliegen de jongen uit. Ze hebben nu nog het verenkleed van een popje.