RSS Feed

Muizen in volière

Muizen zorgen voor veel overlast, ze brengen ziektes mee, eten het voer op, zijn erg onhygiënisch, stinken en kunnen zelfs een bedreiging voor nestjes met eitjes of jonge vogels vormen. In eerste instantie is het natuurlijk de bedoeling om muizen buiten de volière te houden. Maar vindt u toch sporen, is het zaak om snel te reageren.

Voorkomen

Om te voorkomen dat muizen gemakkelijk uw volière binnen dringen en een plaag vormen maakt u een fundering van zo'n 50-60 cm diep. Eventueel kunt u beton over het gehele volièreoppervlakte storten of op zo'n 50 cm diepte gaas leggen. Zorg er uiteraard ook voor dat de gehele volière goed is afgesloten.

Snel reageren

Hoewel men bij de bouw van een volière probeert te voorkomen dat er ooit muizen binnen komen, kunt u er vroeg of laat toch last van krijgen. Wees dus alert op holletjes en muizenkeutels, omdat muizen zich snel vermenigvuldigen is het belangrijk om snel te reageren. Wanneer u dergelijke sporen aantreft moet u proberen te achterhalen hoe de muizen zijn binnengekomen, om dit 'lek' vervolgens te dichten. Verder moeten de binnengedrongen muizen natuurlijk worden gevangen.

Diervriendelijke muizenval

In een volière zijn de mogelijkheden om muizen te vangen natuurlijk beperkter dan bijvoorbeeld in huis, de veiligheid van uw vogels mag namelijk niet in het geding komen. Op de onderstaande foto's met uitleg ziet u een succesvolle muizenval.

Muizenval voor in een voliere

De val bestaat uit twee compartimenten, in het eerste (op de foto rechts) komt de muis binnen. Om in het tweede compartiment (met het voer) te kunnen komen moet de muis een touwtje doorbijten waardoor achter hem een deurtje dicht valt. De muis kan nu bij het voer, maar niet terug naar buiten. Enkele aandachtpunten bij het maken van deze muizenval:

Diervriendelijke muizenval

Enkele aandachtspunten voor het zetten van de muizenval: