RSS Feed

Chinese dwergkwartel

Chinese dwergkwartel

Excalfactoria chinensis

Chinese dwergkwartels zijn waarschijnlijk de meest gehouden kwartelsoort. Chinese dwergkwartels stellen weinig eisen aan de verzorging en gaan wat makkelijker over tot broeden dan de eveneens populaire Japanse kwartels.

Grootte

11 - 13 centimeter

Geslachtsonderscheid

Bij wildkleur Chinese dwergkwartels is het geslachtsonderscheid gemakkelijk te zien. Het haantje heeft een duidelijke zwart-witte keeltekening, felgele poten, een blauw-grijze borst- en flankbevedering en een roestbruine buik terwijl het hennetje bruin van kleur is. Er zijn veel kleurmutaties bekend, vaak kan de keeltekening nog gebruikt worden om het geslacht te onderscheiden. Maar er zijn ook mutaties waarbij de keeltekening zowel bij de haan als hen ontbreekt, dan kan het beste naar het gedrag worden gekeken.

Sociale eigenschappen

Chinese dwergkwartel

Chinese dwergkwartels zijn erg verdraagzaam ten opzichte van vliegende volièrevogels. U kunt beter geen andere grondbewoners houden omdat Chinese dwergkwartels zich vrij territoriaal tegen hen kunnen gedragen. De meningen verschillen over de verhouding waarin Chinese dwergkwartels gehouden moeten worden. De een stelt dat Chinese dwergkwartels van nature monogaam zijn en dus 1-1 gehouden moeten worden, terwijl de ander stelt dat de haan te paarlustig is en daarom 1-2 of 1-3 (haan - hen) gehouden moet worden. Vermijd in ieder geval meerdere hanen per volière. Zelf heb ik 1-1 Chinese dwergkwartels gehad en de haan heeft zich tijdens de kweek prima gedragen.

Huisvesting

Chinese dwergkwartels kunnen uitstekend worden gehouden in een volière of kippenhok, maar let op dat de jongen van 1 - 1,5 cm groot niet door het gaas kunnen. Een kooi of kamervolière is niet geschikt. Chinese dwergkwartels zijn winterharde vogels, maar een tocht- en vorstvrij nachthok waarin zij zich kunnen terugtrekken verdient de voorkeur. Hou er bij het nachthok rekening mee dat niet alle kwartels een trappetje willen gebruiken, maak het nachthok en de opening dus gewoon op grondniveau. Tevens stellen Chinese dwergkwartels lage beplanting of andere beschutting zoals bloempotten of dakpannen erg op prijs.

Voeding

Chinese dwergkwartels zijn alleseters en zullen ook gemorste zaden van de overige volièrebewoners eten. Als hoofdvoedsel krijgen ze vaak een tropisch zaadmengsel of legkorrels met gemengd graan. Hiernaast eten ze graag regelmatig groenvoer en levend voer, bijvoorbeeld meel- of buffalowormen. Uiteraard moet er ook grit en maagkiezel beschikbaar zijn. Chinese dwergkwartels zijn echte scharreldieren en gooien dus veel voer uit een normale voederschotel. Om verspilling tegen te gaan maak ik gebruik van een voederbak met gaten (voor kippen).

Kweken

Chinese dwergkwartels die generaties achter elkaar met de broedmachine zijn uitgebroed zullen minder makkelijk tot broeden overgaan. Zou u het leuk vinden als uw Chinese dwergkwartels zelf tot broeden over gaan? Probeer dan natuurbroed kwartels te kopen. In het broedseizoen zal de hen op een gegeven moment zal haar eitjes niet meer verspreid door de hele volière leggen, maar op een beschutte plek in een ondiep kuiltje. De nestgrootte bedraagt meestal 6 tot 8 eitjes, maar dit aantal kan erg oplopen. De broedtijd is 16 - 18 dagen.

Kwartels zijn nestvlieders, dus vrijwel direct nadat ze zijn uitgekomen lopen ze achter hun moeder aan en pikken ze voedsel op. De kwartelkuikens eten opfokvoer voor kwartel, opfok- of legmeel voor sierkippen, of fijn voedsel zoals een tropisch zaadmengsel, eivoer en levend voer. Water kunt u het beste aanbieden in een ondiep schaaltje met knikkers zodat de kleine kuikens niet kunnen verdrinken. Na 3 tot 4 weken is het verschil tussen de hennen en hanen al te zien en na 8 weken zijn ze volwassen.

Het haantje blijft normaliter gedurende de gehele kweekperiode bij het hennetje en helpt met de opvoeding en bescherming van de jongen. Wanneer het haantje agressief gedrag naar het hennetje of de jongen vertoont kan hij beter apart worden gezet.

Bijzonderheden

De eitjes van Chinese dwergkwartels zijn ook geschikt voor humane consumptie, u kunt ze bijvoorbeeld bakken in een poffertjespan.

Chinese dwergkwartels nemen graag een zandbad. Als u geen zand in de volière heeft kunt u regelmatig een schotel met los zand op een zonnig plekje zetten.