RSS Feed

Zonparkiet

Zonparkiet

Aratinga solstitialis

Zonparkieten zijn schitterende vogels die gemakkelijk tam worden. Een koppel in een volière kan hard schreeuwen en is daarom niet zo geschikt voor drukke woonwijken. Een zonparkiet in huis hoeft dit probleem niet te vertonen wanneer hij goed gesocialiseerd is, hier is dus wel deskundigheid van de eigenaar voor nodig.

Grootte

29 tot 31 centimeter

Geslachtsonderscheid

De zonparkiet man en pop zijn uiterlijk gelijk. Vaak zijn de mannetjes wat groter, maar dit is geen betrouwbare methode om het geslacht te bepalen. DNA-analyse van enkele uitgetrokken (borst)veren biedt hierin uitkomst.

Sociale eigenschappen

Zonparkieten zijn sociale vogels die het beste als koppel gehouden kunnen worden, meerdere koppels kan tot problemen leiden. Wanneer u koppels zonparkieten in vluchten naast elkaar huisvest kunt u het beste voor dubbel gaas kiezen om verwondingen te voorkomen. Zonparkieten zijn, met name tijdens de broedperiode, ook niet echt verdraagzaam ten opzichte van andere vogelsoorten.

Huisvesting

Zonparkieten zijn echte slopers, u kunt dus het beste voor een aluminium volière met gaas voor grote parkieten kiezen, biedt ook regelmatig wilgentakken aan zodat ze hieraan kunnen knagen. Zonparkieten zijn sterke vogels, maar hebben wel een tocht- en vorstvrij nachthok nodig. Ze nemen graag een bad of regendouche. Verder gebruiken ze hun nestblok ook als slaapplaats, dus laat deze het hele jaar hangen.

Voeding

De basisvoeding voor zonparkieten is een zaadmengsel voor grote parkieten. Dit dient aangevuld te worden met eivoer (vooral in de kweekperiode), regelmatig fruit of groenvoer, grit en maagkiezel.

Kweken

Zonparkieten maken gebruik van een nestkast met een bodem van 25 * 25 cm, een hoogte van 50 cm en een invlieggat met een diameter van 6-8 cm. Buiten het broedseizoen wordt de nestkast ook als slaapplaats gebruikt. Wanneer het koppel in de broedstemming komt beginnen ze in de binnenwanden of bodem van het broedblok te knagen, het ontstane materiaal gebruiken ze als nestmateriaal. Om te voorkomen dat ze door de bodem zakken kunt u de bodem verstevigen of wilgentakjes, takjes van fruitbomen, houtkrullen o.i.d. op de bodem van het nest leggen zodat de zonparkieten deze kapot zullen knagen. De pop legt om de twee dagen een ei tot een legsel van 3 tot 5 eitjes, die hoofdzakelijk door de pop in 23 tot 27 dagen worden uitbroed. De jongen worden door beide ouders gevoerd en zullen na 6 tot 8 weken uitvliegen, ook hierna worden ze nog enkele weken door de ouders gevoerd. De jonge vogels zijn nog wat groenig, pas na 18 maanden tot 2 jaar zijn ze volledig op kleur en geslachtsrijp.

Bijzonderheden

Zonparkieten kunnen in gevangenschap 15 tot 30 jaar oud worden. De richtprijs is € 200,- tot 300,-.