RSS Feed

Loodbekje

Loodbekjes

Foto: J.M. Garg

Lonchura malabarica

Loodbekjes zijn levendige zangvogeltjes die verdraagzaam zijn tegenover soortgenoten en andere vogels. Dit maakt ze tot geschikte bewoners van een gezelschapsvolière. Er zijn al verschillende kleurmutaties gekweekt.

Grootte

11 centimeter

Geslachtsonderscheid

Er zijn geen uiterlijke kenmerken waarmee het geslacht van loodbekjes kan worden bepaald. De zang biedt het enige onderscheid, de mannetjes zingen en de popjes niet.

Sociale eigenschappen

Loodbekjes zijn verdraagzame vogels en daarmee erg geschikt voor gezelschapsvolières. Van nature leven ze in groepen en ook in volières gaan meerdere koppels uitstekend samen.

Huisvesting

Loodbekjes zijn levendige vogels die het best tot hun recht komen in een volière of ruime kooi. Het zijn geharde vogels maar een tocht- en vorstvrij nachthok verdient wel de voorkeur. Verder stellen loodbekjes beplanting op prijs en nemen ze graag een bad.

Voeding

De voeding van loodbekjes bestaat uit een zaadmengsel voor tropische vogels, aangevuld met eivoer, gekiemd zaad, regelmatig groenvoer, grit, sepia en maagkiezel.

Kweken

Loodbekjes gaan gemakkelijk tot broeden over. Wat betreft nestgelegenheid zijn ze niet kieskeurig, een halfopen nestkastje, traliekastje, gebruikt nestje of struik voldoet. Hierin wordt een kogelvormig nest gemaakt van nestmateriaal zoals hooi, kokosvezel, grasstengels e.d. en wordt bekleed met zacht materiaal zoals veertjes. Het popje legt 4 tot 5 eitjes die vooral door het mannetje worden bebroed. De broedtijd is 12 tot 14 dagen en na 3 weken verlaten de jongen het nest, zij zullen dan nog enkele weken door de ouders verzorgd worden. Als er voldoende ruimte is kunnen de zelfstandige jongen zonder problemen bij de ouders blijven. Op een leeftijd van 2 tot 3 maanden zijn de jongen volledig op kleur en niet meer van de ouders te onderscheiden, de mannetjes zullen hun zang al eerder ten gehore brengen.

Bijzonderheden

Loodbekjes lijken erg op zilverbekjes. De bovensnavel van loodbekjes is echter wat donkerder/loodkleuriger. Daarnaast hebben loodbekjes een witte stuit en zilverbekjes een zwarte. Het loodbekje komt uit Azië en het zilverbekje uit Afrika. Onderling kunnen deze vogels vruchtbare nakomelingen krijgen.