RSS Feed

Valkparkiet

Valkparkiet

Nymphicus hollandicus

De valkparkiet is een van de populairste vogels in volières en in huis. Als huisdier zijn valkparkieten gemakkelijk tam te maken en kunnen ze zelfs wat woordjes leren.

Grootte

Zo'n 29 tot 33 centimeter

Geslachtsonderscheid

Valkparkieten kennen verschillende kleurmutaties. De mutaties wildkleur, cinnamon, bronzefallow en palefallow (zilver) kennen een geel masker en een oranje wangvlek, bij de mannetjes zijn deze kleuren veel feller dan bij popjes.
Bij lutino's zegt deze kleurintensiteit niets, bij hen moet op witte tot witgele vlekjes (in een gelijkmatig patroon) op de onderkant van de vleugel gelet worden, alleen de popjes hebben deze 'spots'. De lutino witmaskers (ook wel onterecht albino's genoemd) kennen geen geslachtsonderscheid in het verenkleed.
Bij witmaskers hebben de mannetjes een wit masker en de popjes een grijs masker.
Vrijwel elke kleurmutatie kan ook gepareld voorkomen, dit houdt dat het hele verenkleed wit of geel streepjespatroon heeft, popjes houden dit patroon hun hele leven maar bij mannetjes verdwijnt dit patroon volledig na een aantal ruien.
Bij bonte valkparkiet is het geslacht, net zoals bij lutino witmaskers, niet aan de hand van het verenkleed vast te stellen. U kunt ook op het gedrag letten, mannetjes reageren meer fluitend op hun omgeving terwijl popjes meer brabbelen. Voor 100% zekerheid biedt DNA-analyse van enkele uitgetrokken (borst)veren hierin uitkomst.

Sociale eigenschappen

Valkparkieten zijn sociale en zachtaardige vogels. Ze kunnen prima als koppel of met meerdere koppels gehouden worden en kunnen zelf met (kleinere) tropische vogels gehuisvest worden, maar tegenover wat dominantere parkietensoorten delven ze vaak het onderspit.

Wilt u een valkparkiet als maatje in huis, dan kunt u er het beste één nemen omdat deze makkelijker tam wordt. Bedenkt echter wel dat valkparieten van nature sociale vogels zijn, in koppels of kleine groepen leven en dus veel aandacht nodig hebben. Heeft u hier niet voldoende tijd voor, kunt u er het beste twee nemen.

Huisvesting

Valkparkieten zijn geschikte volièrevogels. Het zijn geharde vogels, maar de aanwezigheid van een tocht- en vorstvrij nachthok waarin zij zich kunnen terugtrekken verdient de voorkeur. Valkparkieten zijn echte klimmers en knagers, geef ze regelmatig wat wilgentakken om ze in deze behoefte te voorzien. Beplanting wordt helaas al snel gesloopt.

Valkparkiet pop

Valkparkieten worden ook vaak in huis in een vogelkooi gehouden. Het zijn relatief grote vogels, met een spanwijdte van zo'n 50 cm, en hebben dus ook een grote (brede) vogelkooi nodig. Laat valkparkieten ook regelmatig losvliegen. Hun behoefte naar een badje varieert. Sommigen badderen liever terwijl anderen liever besproeit worden met de plantenspuit.

Voeding

De basisvoeding voor valkparkieten is een zaadmengsel voor grote parkieten. Dit dient aangevuld te worden met eivoer (vooral in de kweekperiode), regelmatig fruit of groenvoer, grit en maagkiezel. Ook gekiemde zaden worden gewaardeerd. Valkparkieten zijn echte knagers, om ze in deze behoefte te voorzien kunt u ze regenmatig wat wilgentakjes of takjes van fruitbomen verstrekken.

Kweken

Valkparkieten gaan gemakkelijk tot broeden over, ze maken gebruiken van de nestkast van zo'n 25*25*30 cm (b*d*h) en een invlieggat met een diameter van 7 à 8 cm. Valkparkieten maken geen nest maar leggen de eitjes wel graag op een bodem van houtsnippers of zaagsel, vermengd met turf. De pop legt om de dag een ei tot een nest van gemiddeld 4 tot 6 eieren. Na het tweede ei beginnen ze vaak met broeden, de pop en man lossen elkaar hierin af. Na 18 tot 21 dagen komen de eerste jongen uit, die hoofdzakelijk door de pop worden gevoerd. De ouders blijven zelf bij nestcontrole zachtaardige vogels. Na zo'n 4 tot 5 weken vliegen de jongen uit, ze worden dan nog enkele weken door de ouders gevoerd en op de leeftijd van zo'n 7 tot 8 weken zijn ze zelfstandig.

Bijzonderheden

In tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden zijn valkparkieten geen parkieten maar kaketoes.

De prijs hangt af van de kleurmutaties. Bij een kweker zijn ze vaak al verkrijgbaar voor € 15,- tot € 20,-, maar afhankelijk van de mutatie kan dit oplopen tot € 80,- of meer.

Normaliter bereiken valkparkieten de leeftijd van zo'n 15 tot 20 jaar. De oudste valkparkiet in gevangenschap werd 36 jaar.