RSS Feed

Roodrugparkiet

Roodrugparkiet

Foto: Arthur Chapman

Psephotus haematonotus

Roodrugparkieten zijn bekende Australische parkieten. Ze kennen vele kleurmutaties en brengen een vriendelijk gefluit ten gehore.

Grootte

26 - 28 centimeter

Geslachtsonderscheid

Het geslacht van roodrugparkieten is gemakkelijk te bepalen. De mannetjes zijn feller van kleur en hebben een rode stuit, de popjes zijn matter van kleur en bij hen ontbreekt de rode stuit.

Sociale eigenschappen

Hoewel roodrugparkieten in de natuur vaak in groepen worden gezien, kunnen ze in volières beter per koppel gehouden worden. Tijdens de broedperiode kunnen ze namelijk agressief gedrag vertonen tegenover soortgenoten en andere volièrevogels. Buiten de kweekperiode kunnen ze wel met andere parkieten in een gezelschapsvolière worden gehuisvest.

Huisvesting

Koppel roodrugparkieten

Links de pop en rechts de man
Foto: Richard Taylor

Roodrugparkieten zijn actieve vogels en echte vliegers, zij kunnen dus het beste in een ruime volière worden gehuisvest. Roodrugparkieten zijn sterke vogels, maar een tocht- en vorstvrij nachthok waarin zij zich kunnen terugtrekken verdient de voorkeur. Roodrugparkieten zijn veel op de bodem van de volière te vinden en nemen graag een bad.

Voeding

De basisvoeding van roodrugparkieten bestaat uit een zaadmengsel voor neophemas of grote parkieten. Maar ook eivoer (vooral in de kweekperiode), regelmatig groenvoer, kiemzaad, levend voer of universeelvoer (in de kweekperiode), grit en maagkiezel mag niet ontbreken.

Kweken

Roodrugparkieten gaan gemakkelijk over tot broeden, ze maken gebruik van een nestkast met een bodem van zo'n 15 * 15 en 35 - 40 centimeter hoog. De juiste diameter voor het invlieggat is 6 centimeter. Roodrugparkieten maken geen nest maar leggen de eitjes wel graag op een bodem van houtsnippers of turf. De pop legt om de dag een eitje tot een legsel van 4 tot 7 eitjes en begint met broeden na het tweede of derde ei. De broedtijd is 18 tot 20 dagen. De jongen zullen na 4 tot 5 weken uitvliegen en zullen daarna nog enkele weken gevoerd worden.

Bijzonderheden

De roodrugparkiet kent twee ondersoorten, de roodrugparkiet en de bleke roodrugparkiet. Zoals de naam doet vermoeden is de bleke roodrugparkiet een stuk bleker, daarbij vertoont de man meer blauwtinten en de pop meer grijs.